ODBOROVÁ ORGANIZACE OS-PHGN DIVIZE JIŘÍ SU a.s.

Historie odborové organizace

Odborová organizace působí jako samostatný právní subjekt od roku 1992 a je součástí Sdružení odborových organizací SU a.s.

Odborová organizace má ve své struktuře řídící orgán ZV, poradními orgány jsou komise BOZP - SPORTOVNĚ KULTURNÍ - REVIZNÍ.

Spojovacím článkem jsou odborové úseky, jejichž odboroví zástupci mají právo předkládat orgánům odborové organizace připomínky či náměty na zlepšení činnosti a zajištění lepší informovanosti členské základny.

Závodní výbor při svých pravidelných jednáních klade důraz na plnění kolektivní smlouvy, která je důležitým dokumentem pro zajištění mzdových a sociálních jistot zaměstnanců.

Ve své historii odborová organizace byla součásti státního podniku. Nyní pracuje v podmínkách soukromé uhelné společnosti. Z toho vyplývá snaha o dlouhodobý program činností orgánů odborové organizace v návaznosti na rozvoj uhelné společnosti.

Hornická činnost je důležitou součástí Sokolovského regionu. Proto je naším cílem zajistit pro naše členy odpovídající sociální a pracovní podmínky včetně využití volného času.

Hornické odbory na divizi Těžba SU a.s. ve své historii vždy usilovaly o důstojnou roli horníků v naší občanské společnosti.

 
© 2006 ODBOROVÁ ORGANIZACE OS-PHGN DIVIZE Těžba, designed by GA-studio